TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SITE-ULUI www.wetranslate.ro

Identitatea societății

Site-ul www.wetranslate.ro reprezintă proprietatea exclusivă a companiei S.C. WETRANSLATE COMPLETE SOLUTIONS S.R.L., societate cu sediul în București, telefon 031 107 27 39, înregistrată la Registrul Comerțului al Municipiului București sub nr. J40/1811/2015, având codul fiscal RO 34110946, ce poate fi contactată pe adresa de e-mail: contact@wetranslate.ro.

În conținutul acestor termeni și condiții, site-ul este indicat prin sintagma “wetranslate.ro”. Prin utilizarea site-ului www.wetranslate.ro și/sau al oricărui alt serviciu oferit de S.C. WETRANSLATE COMPLETE SOLUTIONS S.R.L., se consideră că utilizatorul a citit, a înțeles și a acceptat în totalitate termenii și condițiile de utilizare ale site-ului.

Drepturile și obligațiile companiei

Wetranslate.ro oferă informații cu titlu gratuit despre serviciile prestate, tuturor persoanelor care accesează acest site. Wetranslate.ro își rezervă dreptul de a restricționa utilizarea oricărui serviciu al site-ului în interes comercial.

S.C. WETRANSLATE COMPLETE SOLUTIONS S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile prezente la anumite intervale de timp, fără a avea obligația de a notifica utilizatorii. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoștința acestora prin afișarea pe paginile site-ului wetranslate.ro. Modificările astfel efectuate sunt considerate ca fiind acceptate de către utilizatori, dacă aceștia continuă să folosească site-ul și după afișarea lor.

Totodată, S.C. WETRANSLATE COMPLETE SOLUTIONS S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica sau de a suplimenta regulile și restricțiile privind conținutul site-ului, în orice moment. Își rezervă, de asemenea, dreptul de a modifica sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu, în orice moment, fără notificare prealabilă.

S.C. WETRANSLATE COMPLETE SOLUTIONS S.R.L. își rezervă dreptul de a derula în orice moment campanii publicitare și sau promoții în orice secțiune din site. Asemenea campanii și promoții nu necesită acordul vizitatorilor sau utilizatorilor site-ului wetranslate.ro. De asemenea, dimensiunea campaniilor publicitare și promoțiilor, precum și spațiul destinat acestora nu necesită acordul utilizatorilor și pot fi modificate oricând, fără notificarea în prealabil a utilizatorilor.

Drepturi de autor

Conținutul site-ului wetranslate.ro reprezintă proprietatea exclusivă a S.C. WETRANSLATE COMPLETE SOLUTIONS S.R.L. și nu poate fi preluat, difuzat, vândut sau revândut decât cu acordul scris al wetranslate.ro. În cazul în care există utilizatori care doresc să preia orice tip de conținut de pe site-ul wetranslate.ro, ne pot contacta pe adresa contact@wetranslate.ro. Utilizatorii nu pot modifica nici o parte a site-ului wetranslate.ro.

Drepturile și obligațiile utilizatorilor

Prin utilizarea site-ului wetranslate.ro, utilizatorul este de acord să nu utilizeze nici un sistem automat de trimitere a mesajelor de tip spam către site-ul wetranslate.ro. De asemenea, se obligă să nu modifice, copie, distribuie, transmită, afișeze, publice, reproducă, transfere sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul site-ului.

Utilizatorul nu va desfășura și nu va favoriza desfășurarea de activități de cracking sau hacking.

”Cracking” sau ”hacking” înseamnă trecerea neautorizată peste serviciul de autentificare al utilizatorului sau alte servicii de securitate ale oricărei rețele, server, server web sau cont de utilizator. Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau rețelelor pot fi acționați în instanță, civil și penal.

Limitarea responsabilității companiei

Prin acești termeni și condiții, utilizatorul ia la cunoștință că serviciile sunt disponibile prin intermediul Internetului și, deși WeTranslate depune toate eforturile rezonabile pentru a păstra securitatea informațiilor, nu poate oferi garanția că informația pe care utilizatorul o primește sau o trimite folosind serviciile site-ului wetranslate.ro va fi în deplină siguranță.

Procesarea datelor cu caracter personal

In conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. WETRANSLATE COMPLETE SOLUTIONS S.R.L. își asumă obligația de a gestiona în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale primite din partea utilizatorului.

Colectarea datelor cu caracter personal are ca scop alcătuirea unei baze de date a utilizatorilor, în vederea informării cu privire la organizarea campaniilor promoționale, a acțiunilor de reclamă, marketing și publicitate și pentru a oferi utilizatorului acces la facilitați suplimentare și personalizate ale serviciilor wetranslate.ro. Utilizatorul nu are obligația de a furniza aceste date, iar refuzul acestuia privind utilizarea datelor determină neparticiparea la acțiunile promoționale organizate de S.C. WETRANSLATE COMPLETE SOLUTIONS S.R.L.

Pentru exercitarea acestor din urmă drepturi, utilizatorii pot trimite o cerere scrisă, datată și semnată la adresa sediului social al S.C. WETRANSLATE COMPLETE SOLUTIONS S.R.L. indicată la pagina Contact , sau pe e-mail la adresa office@wetranslate.ro.

Wetranslate.ro se angajează să nu trimită spam (mesaje comerciale pentru care nu are acceptul prealabil explicit al utilizatorului) și nici să nu utilizeze, altfel decât în modul prezentat aici, datele cu caracter personal colectate.

Utilizatorul confirmă că a citit și a acceptat acești termeni și condiții.

Utilizarea de către utilizator a serviciilor oferite de S.C. WETRANSLATE COMPLETE SOLUTIONS S.R.L., implică acceptarea necondiționată a acestor termeni și condiții.

În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu acești termeni și condiții, rugăm să nu utilizeze acest site.