Termeni și condiții de utilizare a website-ului / serviciilor WeTranslate

Vă mulțumim pentru că folosiți serviciile WeTranslate.

Vă asigurăm că vom încerca să vă oferim întotdeauna cele mai bune servicii și să rămânem partenerul dumneavoastră pentru servicii de traduceri și interpretariat.

Termenii ”WeTranslate”, ”wetranslate.ro”, ”website”, ”societatea”, ”compania”, ”firma”, reprezintă grupul de firme WeTranslate și serviciile oferite de către acestea prin website-ul wetranslate.ro. Firmele ce fac parte din grupul WeTranslate sunt:

 • S.C. WeTranslate Complete Solutions S.R.L. – cu punct de lucru situat în București, B-dul. Nicolae Bălcescu, Nr. 5, Bl. Dunărea 1, Sc. 1. Et. 1, Ap. 1, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1811/2015, societate plătitoare de TVA, CIF RO 34110946
 • S.C. WeTranslate More Then Words S.R.L. – cu sediul în București, B-dul. Tineretului, Nr. 27, Bl. 18, Sc. 1, Et. 6, Ap. 27, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8081/2007, societate neplătitoare de TVA, CIF 21618420

Prin termenii “utilizator”, ”vizitator”, ”client” înțelegem toate persoanele fizice și/sau juridice care accesează website-ul wetranslate.ro, indiferent de motiv.

Termenii “Regulament”, “Acord”, “Termeni si condiții” sunt folosiți pentru a desemna prezentul contract de utilizare.

Website-ul wetranslate.ro și întregul conținut din acesta, precum și orice alte subdomenii adiacente acestuia, reprezintă proprietatea exclusivă a companiei S.C. WeTranslate Complete Solutions S.R.L. În conținutul acestor termeni și condiții, site-ul este indicat prin sintagma “WeTranslate” și/sau “wetranslate.ro”.

Website-ul, serviciile și conținutul wetranslate.ro vă sunt oferite conditionat de acceptarea dumneavoastră, fără nici o modificare, a termenilor și condițiilor din prezentul acord.

Prin utilizarea website-ului wetranslate.ro și/sau al oricărui serviciu oferit de către WeTranslate, se consideră că utilizatorul a citit, a înțeles și a acceptat în totalitate termenii și condițiile de utilizare ale website-ului și serviciile oferite de către WeTranslate.

Prin completarea formularelor de contact afișate pe paginile WeTranslate și transmiterea de fișiere către WeTranslate (prin formularele de contact, prin aplicația de chat, direct prin email), utilizatorul își dă în mod expres acceptul de prelucrare a datelor transmise către WeTranslate, care vor fi utilizate de către WeTranslate strict în scopul prestării serviciilor solicitate.

Acordul utilizatorului se aplică întregului website wetranslate.ro, al subdomeniilor adiacente acestuia, conținutului acestora, precum și serviciilor oferite de către WeTranslate.

WeTranslate poate revizui această pagină oricând, prin actualizarea acesteia și vă recomandăm să vizitați această pagină periodic, pentru a citi “Termenii și Condițiile” deoarece aceste condiții va obligă legal.

Chiar dacă omiteți să analizați termenii și condițiile, dar utilizați website-ul WeTranslate, vom considera ca ați acceptat acest set de Termeni și Condiții (inclusiv orice actualizare a acestora).

Folosirea în continuare a serviciilor WeTranslate reprezintă acceptarea prevederilor prezentului acord.

Dacă nu acceptați termenii și condițiile detaliate în prezenta pagină de ”Termeni și Condiții”, vă rugăm să nu folosiți website-ul wetranslate.ro și serviciile oferite prin intermediul acestuia. Prin utilizarea website-ului WeTranslate, indicați și vă dați acordul explicit că acceptați, sunteți de acord și respectați “Termenii și Condițiile” WeTranslate.

WeTranslate oferă utilizatorilor și clienților săi următoarele tipuri de servicii:

 • Traduceri Autorizate / Certificate / Legalizate (în funcție de cerința și nevoia clientului);
 • Servicii notariale conexe (legalizare notarială, dată certă, apostilă);
 • Transcriere / Subtitrare fișiere video / audio;
 • Interpretariat Consecutiv / Simultan;
 • Echipamente tehnice și suport dedicat pentru interpretariat simultan.

Cererile de ofertă

Cererile de ofertă, informațiile suplimentare pentru serviciile pe care le furnizăm, pot fi solicitate prin următoarele modalități:

 • Prin formularele de contact vizibile pe paginile website-ului;
 • Prin aplicația de chat vizibilă în colțul dreapta jos;
 • Prin email, la adresele disponibile pe website;
 • Telefonic, la numerele disponibile pe paginile website-ului.

După transmiterea cererii de ofertă către WeTranslate, clientul va fi contactat de către WeTranslate în vederea unor clarificări suplimentare necesare (dacă este cazul) și va primi pe adresa de email furnizată, oferta solicitată.

Prin completarea formularului de contact / transmiterea prin email a cererii de ofertă și / sau a informațiilor / documentelor ce stau la baza prestării serviciilor solicitate, Clientul declară și își asumă responsabilitatea că toate datele / informațiile / documentele furnizate de acesta, sunt corecte, complete și adevărate.

De asemenea, prin completarea formularului de contact / transmiterea prin email a cererii de ofertă, clientul consimte ca WeTranslate să îl poată contacta, telefonic sau prin email, în vederea ofertei și/sau a serviciilor solicitate.

În urma transmiterii documentelor ce necesita traducere, se va efectua o evaluare a numărului de pagini, evaluare care se va face la textul / documentul sursă (netradus) și care va fi una estimativă. Tarifarea serviciilor de traducere se va face la numărul de pagini rezultate în documentul tradus (țintă), putând exista diferențe între numărul de pagini estimate la documentul netradus, în comparație cu documentul tradus. 

Modalitatea de calcul și de tarifare a traducerilor autorizate / certificate / legalizate și a conținutului tradus se aplică în funcție de tipul documentului, astfel:

 • Traduceri autorizate documente tipizate – tarifarea se face la pagina fizică rezultată după traducere (certificate de naștere, căsătorie, acte de identitate, cetățenie, stare civilă, buletin, pașaport, carte identitate, etc);

 • Traduceri autorizate documentele non-tipizate – tarifarea se face la numărul de caractere cu spații din documentul tradus, utilizând Standardul European de Referință unde o pagina A4 conține 2.000 caractere cu spații.

În situația în care, în urma finalizării procesului, va rezulta o diferentă a numărului de pagini fată de numărul de pagini estimate, în plus sau în minus, va fi recalculat costul total al serviciilor oferite, prin restituirea valorii achitate în plus sau prin emiterea unei facturi de diferență, între numărul de pagini estimat initial și numărul final de pagini rezultate după traducere, după caz.

Confirmarea ofertei și executarea serviciilor

Confirmarea comenzii din partea clientului se va efectua prin email, în baza ofertei transmise de către WeTranslate tot prin email. Procesul de execuție al serviciilor solicitate și confirmate de către client va fi demarat după plata facturii fiscale emise de către WeTranslate și după confirmarea încasării sumei facturate.

WeTranslate poate anula oferta transmisă clientului și serviciile oferte acestuia, în urma unei notificări prealabile adresate clientului, fără vreo obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în următoarele situații:

 • Invalidarea / neacceptarea de către bancă a tranzacției, ce rezultă la neîncasarea sumei facturate, în cazul plății prin transfer bancar;
 • Invalidarea / neacceptarea tranzacției cu cardul, de către procesatorul de plăți MobilPay, ce rezultă la neîncasarea sumei facturate;
 • Datele furnizate de către client, sunt incomplete și/sau incorecte;
 • Clientul nu achită contravaloarea serviciilor solicitate;

În executarea serviciilor solicitate de către client, WeTranslate are dreptul și poate subcontracta către o terță parte, parțial sau integral, (traducători / interpreți colaboratori, firme de închiriere echipamente tehnice de interpretare, firme de curierat, firme de Travel, etc) servicii ce țin de onorarea și executarea serviciilor solicitate de către client, nefiind necesar acordul clientului în acest sens.

În executarea serviciilor solicitate de către client, WeTranslate poate furniza datele cu caracter personal ale clientului, categoriilor de terți menționate mai sus, cu care se află în relații contractuale și care și-au asumat în prealabil un angajament / acord / contract de confidențialitate și numai în scopurile prestării serviciilor solicitate de către Client. Fiecare terță parte își asumă responsabilitatea să păstreze în siguranță datele cu caracter personal la care are acces.

Chiar și în aceste situații, WeTranslate își asumă responsabilitatea față de client, pentru toate obligațiile contractuale asumate față de acesta, pentru executarea și livrarea serviciilor solicitate de către client și confirmate de către WeTranslate.

Emiterea facturilor fiscale / a bonurilor fiscale

După confirmarea comenzii de către client, se va emite o factură fiscală / bon fiscal în avans, cu valoarea integrală menționată în oferta transmisă (sau cu plata parțială în avans, în funcție de oferta transmisă). Pentru emiterea unei facturi, sunt necesare următoarele informații obligatorii:

 • Pentru Persoanele Fizice: nume și prenume, CNP (Cod Numeric Personal) și adresa completă
 • Pentru Persoanele Juridice: denumirea societății, CIF-ul (Codul Fiscal), adresa completă

Factura fiscală va fi emisă pe una din cele 2 societăți menționate în partea introductivă de la prezenta pagină, în funcție de valoarea acesteia și tipul de client (ex. dacă clientul este o Persoană Juridică plătitoare de TVA, factura va fi emisă de pe societatea WeTranslate Complete Solutions SRL, care este de asemenea plătitoare de TVA).

Având în vedere limita anuală a cifrei de afaceri pentru societățile neplătitoare de TVA, WeTranslate își rezervă dreptul de a decide de pe ce societate va emite clientului factura fiscală, în funcție de valoarea totală a facturilor emise în anul calendaristic respectiv, pentru firma neplătitoare de TVA (WeTranslate More Then Words SRL).

Facturile sunt emise prin platforma Smart Bill Cloud și datele stocate în Smart Bill se află în datacenter-ele din Irlanda și Germania ale Amazon Web Services, Inc. Seattle, WA 98124-8423, US care este certificat în programul US-EU de protecție a datelor, numit Privacy Shield. Amazon Web Services este cel mai important furnizor de infrastructură Cloud din lume și care este GDPR-compliant.

Prin confirmarea comenzii, clientul este de acord cu transmiterea informațiilor menționate mai sus, iar WeTranslate declară și garantează faptul ca datele solicitate pentru emiterea facturii fiscale vor fi utilizate strict pentru emiterea facturii fiscale, în conformitate cu Codul Fiscal în vigoare.

Modalitățile de plată a facturilor fiscale

 • Online, cu cardul, direct din factură (Mastercard sau Visa) – plata se face prin platforma MobilPay (Netopia) în circa 30 secunde, plata / încasarea confirmându-se în doar câteva secunde. Plata se realizează în mod securizat, utilizând metoda de tranzacționare 3D Secure.
 • Prin transfer bancar, în contul bancar al WeTranslate menționat în factura fiscală, deschis la ING Bank;
 • În numerar la sediul WeTranslate (punctul de lucru) menționat în partea introductivă de la prezenta pagină;
 • Prin depunere de numerar în contul bancar al WeTranslate, caz în care clientul va suporta și comisionul perceput de bancă pentru depunerea de numerar. În cazul în care Clientul nu achită și comisionul perceput de către bancă pentru depunerea de numerar, comisionul va fi scăzut automat de către bancă din suma depusă, rezultând la neachitarea integrală a facturii fiscale.

Corespondența prin email / formulare de contact

Website-ul WeTranslate conține formulare de contact prin intermediul cărora ne puteți contacta pe cale electronică. Datele solicitate la completarea formularelor de contact sunt:

 • Nume / prenume sau denumirea companiei
 • Adresa de email
 • Telefon de contact
 • Tipul și informații despre serviciile solicitate
 • Informațiile suplimentare furnizate de către utilizator, despre serviciile solicitate (opționale)
 • Opțiunea de a atașa / încărca fișiere / informațiile ce fac obiectul serviciilor solicitate

Atunci când este completat unul dintre formulare, toate informațiile completate și furnizate vor fi transmise prin email echipei WeTranslate. Sistemul va transmite în mod automat mesajul de pe una dintre adrese de email WeTranslate ([email protected], [email protected], [email protected]), în funcție de specificul paginii unde a fost completat formularul.

Fiecare câmp unde pot fi încărcate atașamente, la formularele de contact, au următoarele caracteristici:

 • Extensiile de fișiere permise: .pdf / .txt / .doc / .docx / .odt / .rtf / .md / .key / .pages / .numbers / .tiff / .tif / .xls / .xlsx / .jpg / .jpeg / .png / .rar / .zip / .ppt / .pptx / .pps / .ppsx / .tar / .tbz2 / .tbz / .bz2 / .tgz / .gz
 • Pot fi selectate fișiere multiple, din interiorul aceleiași locații (folder) și acestea vor fi grupate de către sistem sub forma unei arhive ZIP
 • Dimensiunea maximă a atașamentelor pentru fiecare câmp în parte este de maxim 30MB.

De asemenea putem fi contactați pe adresele de email menționate mai sus, precum și adresele de email individuale, ale fiecărui membru al echipei WeTranslate, care pot fi vizualizate la pagina Despre Noi.

Datele / informațiile conținând mesajele transmise, precum și răspunsurile oferite din partea WeTranslate vor fi stocate și prelucrate până la momentul în care aspectele discutate se consideră clarificate de cele două Părți și pentru o perioadă suplimentară de minim 1 an după această dată, fiind stocate într-o arhivă electronică.

Adresele de email oficiale ale WeTranslate vor conține întotdeauna extensia @wetranslate.ro (ex. [email protected]).

Corespondența prin aplicația de chat

WeTranslate pune la dispoziția utilizatorilor o aplicație de chat (Tawk.to) cu acces securizat, ce poate fi accesată atât de pe varianta desktop cât și de pe dispozitivele mobile, conversația fiind securizată.

WeTranslate oferă informații cu titlu gratuit despre serviciile prestate, tuturor utilizatorilor care accesează acest site. WeTranslate își rezervă dreptul de a restricționa utilizarea oricărui serviciu al website-ului în interes comercial.

WeTranslate își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile serviciilor la anumite intervale de timp, fără a avea obligația de a notifica utilizatorii, noii termeni și condițiile fiind afișate pe pagina aferentă serviciului respectiv. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoștința vizitatorilor prin afișarea pe paginile site-ului wetranslate.ro. Modificările astfel efectuate sunt considerate ca fiind acceptate de către utilizatori, dacă aceștia continuă să folosească website-ul și după afișarea lor.

Totodată, WeTranslate își rezervă dreptul de a modifica sau de a suplimenta regulile și restricțiile privind conținutul website-ului, în orice moment și dreptul de a modifica sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu, în orice moment, fără notificare prealabilă.

WeTranslate își rezervă dreptul de a derula în orice moment campanii publicitare și / sau promoții în orice secțiune din site. Asemenea campanii și promoții nu necesită acordul vizitatorilor sau utilizatorilor website-ului wetranslate.ro. De asemenea, dimensiunea campaniilor publicitare și promoțiilor, precum și spațiul destinat acestora din cadrul website-ului wetranslate.ro, nu necesită acordul utilizatorilor și pot fi modificate oricând, fără notificarea în prealabil a utilizatorilor.

Drepturi de autor și protecția proprietății intelectuale

Întregul conținut al website-ului wetranslate.ro reprezintă proprietatea exclusivă a S.C. WeTranslate Complete Solutions S.R.L., fiind protejat prin lege, în conformitate cu legea Nr. 8 din 14 Martie 1996 privind Dreptul de Autor și Drepturile Conexe, cu modificările și completările ulterioare și nu poate fi copiat, preluat, difuzat, vândut sau revândut, fără acordul scris explicit al WeTranslate.

Utilizatorii pot folosi conținutul website-ului wetranslate.ro doar în scop informativ și de achiziționare a serviciilor oferte de către WeTranslate.

Cu excepția celor menționate mai sus, conținutul website-ului WeTranslate nu poate fi copiat, preluat, copiat, difuzat, vândut / revândut, reprodus, modificat și exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări.

Acțiunile de tipul celor menționate mai jos nu sunt permise niciunui utilizator, în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea WeTranslate:

 • Reproducerea, copierea, preluarea sau stocarea conținutului / informațiilor, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt site, server sau orice alt mijloc de stocare a informației.
 • Modificarea, exploatarea, publicarea, transmiterea, precum și participarea la transferul, vânzarea și sau distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului conținut de website-ul WeTranslate, în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea WeTranslate.
 • Îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al WeTranslate asupra conținutului.

Orice utilizare a conținutului website-ului WeTranslate în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document este strict interzisă. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: [email protected].

De asemenea, este strict interzisă utilizarea de mijloace automate, inclusiv script-uri, aplicații de tip robot, bot, spider, crawler și/sau sau orice aplicații / programe de calculator ce pot înșela, sau simula anumite activități / procese ale website-ului WeTranslate sau, în orice fel, exploata anumite funcții sau vulnerabilități ale website-ului WeTranslate în vederea obținerii unor avantaje, pentru sine sau pentru alți utilizatori sau terți, în ceea ce privește utilizarea website-ului WeTranslate sau accesarea și utilizarea oricăror Servicii.

Pozele și imaginile afișate pe website-ul WeTranslate sunt achiziționate de către WeTranslate prin licență de utilizare, de la Shutterstock Netherlands, B.V.

Echipa WeTranslate își propune să protejeze cât mai mult dreptul la intimitate și la imagine al utilizatorilor website-ului WeTranslate cât și al tuturor clienților WeTranslate.

Ne dorim sa va oferim o experiență online sigură, care să nu va afecteze în mod negativ viața personală.

În acest sens depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile pe care dumneavoastră le furnizați (prin email / formulare de contact / website, aplicația de chat) sunt folosite numai în scopul furnizării serviciilor pe care le oferim clienților.

Toate datele / informațiile / documentele primite de la vizitatori / utilizatori / clienți, sunt considerate confidențiale și vor fi păstrate în regim de confidențialitate, pe o perioadă de minim 3 ani de la data primirii acestora sau pe o altă perioadă, stabilită contractual în mod expres.

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezentul document conține informațiile esențiale despre modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul serviciilor oferite de WeTranslate atât pe website cât și prin intermediul corespondenței prin email, dar și a situației în care clientul se prezintă la sediul nostru, pentru a ne preda documentele ce fac obiectul serviciilor solicitate.

În sensul definiției Art. 4.1 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor, denumit în continuare GDPR) „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

În momentul utilizării website-ului WeTranslate / corespondenței prin email sau la sediul nostru, vă sunt solicitate următoarele informații:

 • Numele și prenumele,
 • Adresa de email,
 • Telefonul de contact,
 • Documentele ce fac subiectul serviciilor solicitate de către dumneavoastră
 • Localitatea / tara în care va aflați și/sau în care doriți să livram / prestam serviciile solicitate
 • Alte informații pe care le considerați necesare în vederea prestării serviciilor solicitate.

Responsabilitatea prelucrării datelor cu caracter personal

În baza acceptului utilizatorilor / clienților de utilizare a platformei wetranslate.ro cât și în baza serviciilor solicitate de către clienții WeTranslate, datele cu caracter personal furnizate sunt prelucrate în calitate de “persoană împuternicită” de către:

 • S.C. WeTranslate Complete Solutions S.R.L. – cu punct de lucru situat în București, B-dul. Nicolae Bălcescu, Nr. 5, Bl. Dunărea 1, Sc. 1. Et. 1, Ap. 1, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1811/2015, societate plătitoare de TVA, CIF RO 34110946
 • S.C. WeTranslate More Then Words S.R.L. – cu sediul în București, B-dul. Tineretului, Nr. 27, Bl. 18, Sc. 1, Et. 6, Ap. 27, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8081/2007, societate neplătitoare de TVA, CIF 21618420

Nr. tel: 031 107 27 39

Email: [email protected]

Datele de contact ale Responsabilului privind Protectia Datelor (DPO)

Puteți contacta Data Protection Officer (DPO) WeTranslate la următoarea adresă de email: [email protected]

Temeiul juridic, scopul și termenul prelucrării datelor cu caracter personal

În baza obținerii consimțământului persoanei vizate în vederea prelucrării datelor cu caracter personal, acestea sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Art. 6.1 lit a.) din GDPR.

Dacă prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, prelucrarea se efectuează în baza Art. 6.1 lit b.) din GDPR.

Dacă prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale, ea se va efectua în conformitate cu prevederile Art. 6.1 lit c.) din GDPR.

Dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de WeTranslate, ea se va efectua în conformitate cu prevederile Art. 6.1 lit f.) din GDPR.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de face în următoarele scopuri:

 • Pentru a analiza serviciile solicitate și a documentelor ce stau la baza serviciilor solicitate, în vederea furnizării unei oferte comerciale solicitate de către client;
 • Pentru a transmite oferta comercială solicitată de către client;
 • Pentru a contacta clientul în vederea informării cu privire la oferta solicitată / serviciilor prestate;
 • Pentru a furniza serviciile solicitate de către client;
 • Pentru a emite documente fiscale, în conformitate cu Codul Fiscal în vigoare;
 • Pentru a transmite notificări electronice cu privire la facturile fiscale;
 • Pentru a procesa plata online, cu cardul, prin platforma MobilPay;
 • Pentru a expedia prin servicii de curierat rapid serviciile solicitate de către client.

Datele furnizate de clienți / utilizatori vor fi prelucrate până la încetarea scopului pentru care acestea au fost colectate, respectiv până executarea și livrarea serviciilor solicitate, precum și plata serviciilor prestate.

În vederea păstrării unei arhive de backup a serviciilor prestate către clienți, WeTranslate poate păstra o copie a tuturor datelor / documentelor furnizate, cât și a serviciilor prestate, pe o perioadă de minim 1 an de la data primirii acestora, respectiv de la data executării serviciilor.

În perioada prelucrării, persoanele vizate dispun oricând de dreptul de a solicita încetarea prelucrării datelor, caz în care WeTranslate va întrerupe serviciile solicitate de către client și va șterge toate datele primite de la persoana vizată.

Utilizarea website-ului WeTranslate

Prin utilizarea website-ului WeTranslate, a tuturor funcțiilor cuprinse în acesta cât și a tuturor subdomeniilor wetranslate.ro, vă dați acordul expres în ceea ce privește termenii și condițiile de utilizare ale platformei wetranslate.ro, prevederile regăsite la pagina https://www.wetranslate.ro/termeni-si-conditii/ având valoarea unui contract între dumneavoastră (utilizator / vizitator / client) și WeTranslate.

În acest sens, datele furnizate de către dumneavoastră prin intermediul platformei wetranslate.ro, prin email sau personal la sediul WeTranslate, sunt prelucrate în temeiul 6.1 lit b.) din GDPR.

Dreptul de a va modifica și șterge datele

WeTranslate asigură dreptul persoanei vizate de a modifica datele de contact pe care le-a transmis. De asemenea puteți să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră oricând, înainte de prestarea serviciilor, caz în care WeTranslate nu poate fi obligată să mai presteze serviciile solicitate.

În situația în care solicitarea de ștergere a datelor intervine după executarea și plata serviciilor, WeTranslate va șterge datele furnizate, cu excepția datelor contabile / fiscale și/sau a altor date solicitate prin legislația în vigoare.

Prelucrarea datelor în contextul utilizării generale a website-ului și a serviciilor WeTranslate

Cu ocazia accesării website-ului WeTranslate, vom colecta informații despre dispozitivul de accesare și vom stoca aceste date de log pe serverele noastre sau a partenerilor noștri. Tipurile de informații pe care le putem colecta sunt:

 • Tipurile și versiunile de browsere folosite;
 • Sistemul de operare folosit pentru accesarea website-ului WeTranslate;
 • Website-urile terțe de pe care se accesează website-ului WeTranslate;
 • Data și ora accesării website-ului WeTranslate;
 • Adresa IP;
 • Furnizorul de servicii Internet (ISP) ale dispozitivului de acces;
 • Alte informații similare utilizate în vederea salvgardării sistemelor noastre IT de la atacuri cibernetice.

Pentru rațiuni de securitate (de exemplu pentru a putea preveni / identifica un eventual atac cibernetic împotriva website-ului WeTranslate), putem stoca informațiile menționate mai sus, pe o perioadă de 30 zile, după care vom anonimiza sau șterge aceste date.

Prelucrarea și stocarea temporară a adreselor IP se întemeiază conform Art. 6.1 lit f.) din GDPR, întrucât afișarea conținuturilor website-ului, respectiv menținerea securității propriilor noastre sisteme IT / servere, reprezintă interesul legitim al WeTranslate.

Procesarea datelor persoanelor juridice și ale angajaților acestora

Pentru realizarea serviciilor noastre pentru clienții Persoane Juridice, ne propunem o colaborare contractuală cu aceștia, în calitate de operatori ai datelor cu caracter personal pe care le prelucram în interesul acestora.

În situația în care o entitate Persoană Juridică pune la dispoziția WeTranslate date cu caracter personal ale angajaților proprii și/sau al clienților săi, Persoana Juridică respectivă se obligă să dețină acordul persoanelor ce fac obiectul datelor cu caracter personal, pentru utilizarea / prelucrarea și transmiterea acelor datelor către terțe părți, WeTranslate fiind absolvită de orice răspundere pentru obținerea acordului de la persoanele ce fac obiectul datelor cu caracter personal

WeTranslate va prelucra datele angajaților respectivelor entități, precum numele, profesia, numărul de telefon, adresa de email ale acestora si/sau orice alte date furnizate, aceste date fiind prelucrate în mod exclusiv pentru derularea prestarea serviciilor oferite de către WeTranslate, pentru derularea relației contractuale, sau pre-contractuale, conform interesului legitim al WeTranslate.

Optimizarea funcționalităților de căutare

Ne rezervam dreptul de a prelucra informații despre tiparele de căutare pe website-ul WeTranslate sau în legătură cu acesta, în vederea creării unor modele statistice cu scopul de configura website-ul pentru o utilizare cat mai ușoară, și în mod deosebit pentru a optimiza serviciile puse la dispoziția utilizatorilor.

În acest sens, colectam adresa dumneavoastră de IP sub o formă pseudonomizată, pe un termen de 30 zile, prelucrarea și stocarea temporară a adreselor IP se întemeiază conform Art. 6.1 lit f.) din GDPR, întrucât interesul legitim al WeTranslate este de ne îmbunătăți serviciile prin asigurarea unor funcționalități întocmite pe modele statistice.

Dezvăluirea și transmiterea informațiilor cu caracter personal

WeTranslate nu va transmite, prin vânzare sau închiriere, către terțe părți informațiile dumneavoastră cu caracter personal.

WeTranslate poate, totuși, transmite terților informațiile cu caracter personal primite de la utilizator / client, în următoarele cazuri:

 • Cu acordul și/sau la cererea dumneavoastră, exprimată în scris;
 • Dacă este necesară transmiterea unor informații în vederea furnizării serviciilor solicitate de către dumneavoastră
 • Traducătorilor / interpreților colaboratori, în vederea elaborării ofertei comerciale solicitate de către utilizator / client;
 • Traducătorilor / interpreților colaboratori, în vederea prestării serviciilor solicitate de către utilizator / client;
 • Companiilor de curierat rapid partenere, în cazul expediție documentelor către client.

Putem transmite informații cu caracter personal autorităților sau instituțiilor publice, conform prevederilor legale sau bunei-credințe dacă:

 • Este prevăzut într-o dispoziție legală;
 • Protejează drepturile companiei WeTranslate;
 • Previne o infracțiune sau protejează siguranța națională;
 • Protejează siguranța individului sau siguranța publică;

Împuternicirea terților pentru servicii de facturare, hosting, securizare, mentenanță și activități de suport tehnic

În vederea prestării serviciilor, WeTranslate împuternicește următorii terți, conform interesului său legitim, împuterniciții WeTranslate prelucrând datele în mod exclusiv în scopul în care acestea au fost transmise către aceștia, în temeiul Art. 28 din GDPR.

Împuterniciții vor păstra datele cu caracter personal pe aceeași perioada pentru care se prelucrează datele conform prezentei:

 • Servicii de hosting fișiere: Google Drive (Google LLC) și Dropbox Business (Dropbox Inc.)
 • Servicii de hosting website / email: TLH (Top Level Hosting SRL)
 • Servicii de facturare: SmartBill Cloud (S.C. Intelligent IT S.R.L.)
 • Servicii de procesare a plăților cu cardul: MobilPay (Netopia SRL)
 • Servicii de suport / chat: Tawk (tawk.to inc)
 • Servicii de curierat: TNT Express Worlwide N.V și FAN COURIER EXPRESS SRL

 

Cookies și alte tehnologii similare

Persoanele fizice / juridice pot fi asociate cu identificatorii online furnizați de dispozitivele, aplicațiile, instrumentele și protocoalele lor, cum ar fi adresele IP, identificatorii cookie sau alți identificatori precum etichetele de identificare prin frecvențe radio. Aceștia pot lăsa urme care, în special atunci când sunt combinate cu identificatori unici și alte informații primite de servere, pot fi utilizate pentru crearea de profiluri ale persoanelor fizice / juridice și pentru identificarea lor.

Un cookie este o informație transmisă pe calculatorul unui utilizator care identifică informații despre acea persoană vizata. WeTranslate și împuternicii săi folosesc cookie-uri pentru a oferi o navigare cât mai sigură, fluidă și pentru a urmări / memora preferințele vizitatorilor, cu scop statistic, pentru a informa, a optimiza și a difuza anunțuri / reclame în funcție de vizitele anterioare efectuate de un utilizator pe website. WeTranslate plasează cookie-uri pe browserele care accesează website-ul WeTranslate.

Utilizatorii au opțiunea de a seta browserul de internet astfel încât să respingă cookies. Dezactivarea acestor cookies, ar putea să aibă însă un impact negativ asupra navigării și utilizării website-ului.

În general modulele de cookies sunt împărțite în doua categorii distincte: cele esențiale și cele neesențiale.

 • Cookie-urile esențiale sunt necesare pentru furnizarea informațiilor solicitate de utilizator pe website;
 • Cookie-urile neesențiale sunt necesare pentru analiza modului de funcționare, setări, preferințe, analiză și performanță (ex. salvarea setărilor si a preferințelor diverselor funcționalități, cum ar fi a limba setata, modalitatea de comunicare, navigarea pe site, interesele manifestate, căutările efectuate).

Publicitate

WeTranslate difuzează anunțuri text, care apar sub formă de link-uri text prin intermediul unei companii externe, ce permite afișarea reclamelor în motorul de căutare Google. Partenerii cu care colaborăm, precum Google, utilizează astfel de cookie-uri pentru filtrarea informației afișate, în funcție de vizitele anterioare realizate pe website-ul WeTranslate.

Instrumentele și aplicațiile de mai jos ne ajută în înțelegerea interacționării utilizatorilor website-ului WeTranslate iar analiza acestora ne permite să vă afișăm mesaje cu caracter publicitar, în vederea promovării unor anunțuri personalizate ce sunt compatibile cu activitatea vizitatorului:

 • Programul Google Analytics este folosit de WeTranslate pentru a analiza traficul de internet furnizat de Google, prin utilizarea de cookie-uri care sa ajute WeTranslate în înțelegerea modului în care utilizatorii folosesc WeTranslate, prin compilarea de rapoarte privind activitatea website-ului WeTranslate,
 • Programul Google Adwords: este utilizat pentru livrarea de informații utilizatorilor care caută serviciile WeTranslate dar și anunțuri personalizate bazate pe comportament

Vizitatorii își pot manifesta opțiunea de a nu fi urmăriți de programul Google Analytics, accesând pagina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Opțiunile vizitatorilor privind politica de cookies

Vizitatorii au dreptul de a modifica setările de confidențialitate, prin blocarea cookie-urilor în browserele folosite, însă aceste acțiuni pot avea un impact negativ asupra funcționării optimă a website-urilor folosite, putând avea consecințe inclusiv asupra setărilor salvate și personalizate ale platformelor vizitate în mod regulat. Totodată browserele oferă oportunitatea utilizatorilor de a specifica care sunt site-urile autorizate să folosească modulele cookies.

Vizitatorii pot obține informații suplimentare despre modul în care funcționează cookie-urile accesând pagina https://cookies.apti.ro/

Drepturile dumneavoastră:

În calitate de utilizator al website-ului WeTranslate, conform prevederilor GDPR, beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul la acces la informații – puteți solicita informații dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate de către WeTranslate;
 • Dreptul la rectificare – puteți solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă este necesar / cazul;
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în unele cazuri (de ex., datele colectate nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate);
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea colectării și prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în unele cazuri;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți solicita să transmitem unei terțe părți datele pe care ni le-ați pus la dispoziție;
 • Dreptul la opoziție – puteți obiecta la continuarea colectării și prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • Dreptul la reclamație – puteți să depuneți reclamații la autoritatea de protecție a datelor, în cazul în care aveți dovezi de încălcare a regulamentelor de protecție a datelor cu caracter personal.

Modificări ale politicii privind protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal

În situația în care considerăm că este necesară o schimbare / modificare / actualizare / completare a regulilor de confidențialitate, vom publica respectivele modificări în prezenta pagină, pentru a va informa cu privire la tipurile de informații pe care le colectam și modul în care le utilizam.

Data ultimei revizii: 02.06.2018