Skip to content

TERMENI ȘI CONDIȚII

Vă mulțumim pentru interesul de a utiliza serviciile și website-ul WeTranslate. Înainte de a transmite orice fel de documente, va rugăm să citiți Termenii și Condițiile detaliate în prezenta pagină.

Vă asigurăm că vom încerca să vă oferim întotdeauna cele mai bune servicii și să rămânem partenerul dumneavoastră fidel pentru servicii de traduceri și interpretariat.

WeTranslate Termeni Conditii
Secțiunea 1 - Identitatea societății

Termenii “WeTranslate”, “wetranslate.ro”, “website”, “societatea”, “compania”, “firma”, reprezintă grupul de firme WeTranslate și serviciile oferite de către acestea. Firmele ce fac parte din grupul WeTranslate sunt:

 • WeTranslate Complete Solutions SRL – cu punct de lucru situat în București, B-dul. Nicolae Bălcescu, Nr. 5, Bl. Dunărea 1, Sc. 1. Et. 1, Ap. 1, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1811/2015, societate plătitoare de TVA, CIF RO 34110946
 • WeTranslate More Than Words SRL – cu sediul în București, B-dul. Tineretului, Nr. 27, Bl. 18, Sc. 1, Et. 6, Ap. 27, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8081/2007, societate neplătitoare de TVA, CIF 21618420
 • WeTranslate Online Translations SRL – cu sediul în București, Strada Verzișori, Nr. 6, Bloc D, Ap. B118, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11307/20.06.2023, societate neplătitoare de TVA, CIF 48354282
 • WeTranslate Fast Translations SRL – cu sediul în București, Strada Verzișori, Nr. 6, Bloc D, Ap. B118, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11312/20.06.2023, societate neplătitoare de TVA, CIF 48354266

Prin termenii “utilizator”, “vizitator”, “client” înțelegem toate persoanele care accesează wetranslate.ro, indiferent de motiv.

Termenii “Regulament”, “Acord”, “Termeni și condiții” sunt folosiți pentru a desemna prezentul contract de utilizare.

Website-ul wetranslate.ro și întregul conținut din acesta, precum și orice alte subdomenii adiacente acestuia, reprezintă proprietatea exclusivă a companiei WeTranslate Complete Solutions SRL.

În conținutul acestor termeni și condiții, site-ul este indicat prin sintagma “WeTranslate” și/sau “wetranslate.ro”.

Secțiunea 2 - Acceptarea acordului de utilizare

Serviciile WeTranslate sunt oferite condiționat de acceptarea termenilor și condițiilor din prezentul acord, fără nicio modificare.

Prin utilizarea wetranslate.ro și/sau al oricărui serviciu oferit de către WeTranslate, se consideră că utilizatorul a citit, a înțeles și a acceptat în totalitate termenii și condițiile de utilizare ale website-ului și serviciile oferite de către WeTranslate.

Prin transmiterea oricărui tip de informații și/sau de fișiere către WeTranslate (prin formularele de contact, prin aplicația de chat, direct prin email), utilizatorul își dă în mod expres și anticipat acceptul de prelucrare a datelor transmise către WeTranslate, care vor fi utilizate de către WeTranslate strict în scopul prestării serviciilor solicitate.

Acordul utilizatorului se aplică întregului website wetranslate.ro, al subdomeniilor adiacente acestuia, conținutului acestora, precum și serviciilor oferite de către WeTranslate.

IMPORTANT: la transmiterea oricărei cereri / email către WeTranslate se va crea în mod automat un ticket în platforma de CRM / Ticketing, care nu poate fi șters, din motive de securitate.. Astfel, eventualele solicitări de ștergere a ticketelor deschis (a datelor transmise), NU poate fi efectuată.

În situația în care transmiteți orice fel de informații și/sau documente către WeTranslate, indiferent de modalitate și nu ați citit termenii și condițiile de utilizare, se va considera în mod automat că ați acceptat acest set de Termeni și Condiții.

Folosirea în continuare a serviciilor WeTranslate reprezintă acceptarea prevederilor prezentului acord și WeTranslate NU ÎȘI VA ASUMA RĂSPUNDEREA, pentru necitirea de către utilizator, a Termenilor și Condițiilor detaliate la această pagină.

Dacă nu acceptați termenii și condițiile detaliate în prezenta pagină de “Termeni și Condiții”, vă rugăm să nu folosiți wetranslate.ro și serviciile oferite prin intermediul acestuia, respectiv să nu transmiteți niciun fel de document către WeTranslate.

Secțiunea 3 - Serviciile oferite, plasarea și confirmarea comenzilor
WeTranslate oferă următoarele tipuri de servicii:

 • Traduceri Autorizate / Certificate / Legalizate (în funcție de cerința și nevoia clientului);
 • Servicii notariale conexe (legalizare notarială, dată certă, apostilă);
 • Transcriere / Subtitrare fișiere video / audio;
 • Interpretariat Consecutiv / Simultan;
 • Echipamente tehnice și suport dedicat pentru interpretariat simultan.
Cererile de ofertă

Cererile de ofertă pot fi solicitate prin completarea formularului de contact / ofertă / comandă.

Clienții au la dispoziție o aplicație de chat și un număr telefonic de contact, prin care pot solicita informații suplimentare pentru serviciile pe care le furnizăm, disponibile în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 09:00 – 18:00.

Aplicația de chat / suportul telefonic se oferă strict pentru consultanță și identificarea soluțiilor pentru nevoile clienților, fără a putea fi transmise costuri / tarife pentru eventualele servicii pe care le solicită clientul, fără să existe o cerere transmisă prin formularele de contact.

După transmiterea cererii de ofertă, veți primi un email automat cu numărul de comandă înregistrat în sistem. Clientul va fi contactat în cel mai scurt timp de către un membru al echipei WeTranslate, în vederea unor clarificări suplimentare necesare (dacă este cazul) și va primi pe adresa de email furnizată, oferta solicitată.

Toate cererile transmise de către clienți sunt gestionate prin platforma Zoho Desk (în sistem de ticketing), disponibilă la pagina https://tickets.wetranslate.ro/, corespondența cu clienții făcându-se de pe adresele de email comenzi@wetranslate.ro / support@wetranslate703.zohodesk.eu

Prin completarea formularului de ofertă și / sau a informațiilor / documentelor ce stau la baza prestării serviciilor solicitate, Clientul declară și își asumă responsabilitatea că toate datele / informațiile / documentele furnizate de acesta sunt corecte, complete și adevărate.

De asemenea, prin completarea formularului de contact, clientul consimte ca WeTranslate să îl poată contacta, telefonic sau prin email, în vederea onorării ofertei și/sau a serviciilor solicitate.

Confirmarea ofertei și executarea serviciilor

Confirmarea comenzii din partea clientului se va efectua prin email, în baza ofertei transmise de către WeTranslate. Procesul de execuție al serviciilor solicitate și confirmate de către client va fi demarat după plata facturii emise de către WeTranslate și după confirmarea încasării sumei facturate.

În executarea serviciilor solicitate de către client, WeTranslate are dreptul și poate subcontracta către o terță parte, parțial sau integral (traducători / interpreți colaboratori, firme de închiriere echipamente tehnice de interpretare, firme de curierat, agenții de turism, etc), servicii ce țin de onorarea și executarea serviciilor solicitate de către client, nefiind necesar acordul clientului în acest sens.

În executarea serviciilor solicitate de către client, WeTranslate poate furniza datele cu caracter personal ale clientului, categoriilor de terți menționate mai sus, cu care se află în relații contractuale și care și-au asumat în prealabil un angajament / acord / contract de confidențialitate și numai în scopurile prestării serviciilor solicitate de către Client.

Chiar și în aceste situații, WeTranslate își asumă responsabilitatea față de client, pentru toate obligațiile contractuale asumate față de acesta, pentru executarea și livrarea serviciilor solicitate de către client și confirmate de către WeTranslate.

Campanii publicitare / reduceri de prețuri

WeTranslate poate desfășura campanii publicitare / reduceri de prețuri, valabile pentru comenzile plasate online, prin intermediul modalităților menționate mai sus;

Ofertele transmise de către WeTranslate și reducerile de prețuri aplicate, au o durată de timp limitată, menționată în ofertele transmise clienților;

Reducerile de prețuri sunt valabile și obligatorii pentru WeTranslate, dacă oferta este confirmată și achitată de către client până la expirarea perioadei de valabilitate a ofertei;

Prin excepție, ofertele transmise de către WeTranslate pentru cererile solicitate cu livrare în regim de urgență, nu vor beneficia de nicio reducere de prețuri afișată pe paginile WeTranslate, tarifele putând fi majorate cu până la 100% în funcție de disponibilitatea traducătorilor, precum și de termenul de livrare solicitat, în regim de urgență.

Secțiunea 4 - Modalitatea de calcul pentru traduceri și interpretariat

În urma transmiterii documentelor ce necesita traducere, se va efectua o evaluare a numărului de pagini, evaluare care se va face la textul / documentul sursă (netradus) și care va fi una estimativă.

Tarifarea serviciilor de traducere se va face la numărul de pagini rezultate în documentul tradus (țintă), putând exista diferențe între numărul de pagini estimate la documentul netradus, în comparație cu documentul tradus.

Modalitatea de calcul și de tarifare și a conținutului tradus se aplică în funcție de tipul documentului, astfel:

 • Tipizate – tarifarea se face la pagina fizică rezultată după traducere (certificate de naștere, căsătorie, acte de identitate, cetățenie, stare civilă, buletin, pașaport, carte identitate, etc);
 • Non-Tipizate – tarifarea se face la numărul de caractere cu spații din documentul tradus, unde o pagină A4 conține 2.000 caractere cu spații pentru alfabetul non-asiatic și 600 simboluri pentru albafetul asiatic;
 • PowerPoint – tarifarea se va face la numărul slide-urilor dacă conținutul tradus are mai puțin de 2.000 caractere cu spații sau la numărul de pagini rezultate prin împărțirea numărului total de caractere cu spații la valoarea 2.000 (dacă sunt mai mult de 2.000 caractere / slide);
 • Elemente grafice – paginile care conțin elemente grafice și puțin text vor fi tarifate ca 1 pagină fizică;

Modalitatea de calcul și de tarifare pentru serviciile de interpretariat este:

 • Tarif per oră / interpret (la numărul de ore) – dacă durata este mai mică de 4 ore;
 • Tarif per zi / interpret (la numărul de zile) – dacă durata este mai mare de 4 ore sau sunt necesare mai multe zile;

În cazul serviciilor de interpretariat simultan, sunt necesari 2 (doi) interpreți în mod obligatoriu și costul interpreților nu acopera și echipamentele tehice (dacă sunt necesare), acestea având costuri separate.

În situația în care, în urma finalizării procesului, va rezulta o diferență a numărului de pagini față de numărul de pagini estimate, în plus sau în minus, va fi recalculat costul total al serviciilor oferite, prin restituirea valorii achitate în plus sau prin emiterea unei facturi de diferență, între numărul de pagini estimat inițial și numărul final de pagini rezultate după traducere, după caz.

Secțiunea 5 - Modalitatea de facturare și de plată a facturilor fiscale
Emiterea facturilor fiscale / a bonurilor fiscale

După confirmarea comenzii de către client, se va emite o factură fiscală / bon fiscal în avans, cu valoarea integrală menționată în oferta transmisă (sau cu plata parțială în avans, în funcție de oferta transmisă). Pentru emiterea unei facturi, sunt necesare următoarele informații obligatorii:

 • Pentru Persoanele Fizice: nume, prenume și adresa completă (va rugăm să NU transmiteți actul de identitate, pentru emiterea facturii!)
 • Pentru Persoanele Juridice: denumirea societății, CIF-ul (Codul Fiscal), adresa completă

Factura fiscală va fi emisă pe una din cele 2 societăți menționate în partea introductivă de la prezenta pagină, în funcție de valoarea acesteia și tipul de client.

Având în vedere limita anuală a cifrei de afaceri pentru societățile neplătitoare de TVA, WeTranslate își rezervă dreptul de a decide de pe ce societate va emite clientului factura fiscală, în funcție de valoarea totală a facturilor emise în anul calendaristic respectiv, pentru firma neplătitoare de TVA (WeTranslate More Than Words SRL).

Facturile sunt emise prin platforma Smart Bill Cloud și datele stocate în Smart Bill se află în datacenter-ele din Irlanda și Germania ale Amazon Web Services, Inc. Seattle, WA 98124-8423, US care este certificat în programul US-EU de protecție a datelor, numit Privacy Shield. Amazon Web Services este cel mai important furnizor de infrastructură Cloud din lume și care este GDPR-compliant.

Prin confirmarea comenzii, clientul este de acord cu transmiterea informațiilor menționate mai sus, iar WeTranslate declară și garantează faptul ca datele solicitate pentru emiterea facturii fiscale vor fi utilizate strict pentru emiterea facturii fiscale, în conformitate cu Codul Fiscal în vigoare.

Modalitățile de plată a facturilor fiscale

 • Online cu cardul, direct din factură (Mastercard sau Visa) – plata se face prin platforma MobilPay (Netopia) în circa 20 secunde, plata confirmându-se în doar câteva secunde și se realizează în mod securizat, prin metoda de tranzacționare 3D Secure.
 • Prin transfer bancar, în contul bancar al WeTranslate menționat în factura fiscală, deschis la Unicredit Bank;
 • În numerar la sediul WeTranslate (punctul de lucru) menționat în partea introductivă de la prezenta pagină;
 • Prin POS (cu cardul) la sediul WeTranslate (punctul de lucru) menționat în partea introductivă de la prezenta pagină;
 • Prin depunere de numerar în contul bancar al WeTranslate, caz în care clientul va suporta și comisionul perceput de bancă pentru depunerea de numerar.
Secțiunea 6 - Anularea comenzilor

Anularea ofertei și a serviciilor la inițiativa WeTranslate

 

WeTranslate își rezervă dreptul de a anula oferta transmisă clientului, serviciile oferite acestuia și comanda confirmată, în urma unei notificări prealabile, fără vreo obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, dacă:

 • Datele furnizate de către client, sunt incomplete și/sau incorecte (telefon incorect, email incorect, etc);
 • Clientul nu răspunde la email-urile sau apelurile telefonice efectuate de WeTranslate, în termenul menționat în ofertele transmise;
 • Clientul manifestă o dezaprobare ulterioară a serviciilor pe care ar fi vrut sa le comande;
 • Clientul manifestă un comportament nepotrivit, neprofesionist și/sau care contravine valorilor WeTranslate;
 • Clientul nu achită contravaloarea serviciilor solicitate în termenul menționat în ofertă;

În situația în care clientul a plătit în avans (partial sau integral) serviciile și comanda este anulată la inițiativa WeTranslate, se va solicita clientului un cont bancar deschis in România, în care să îi fie restituită integral suma achitată, în termen de 5 zile lucrătoare.

 

Anularea comenzii la inițiativa clientului

Anularea comenzilor se poate efectua în următoarele condiții, în funcție de tipul de servicii, astfel:

  1. Traduceri Autorizate / Legalizate / Subtitrare / Transcriere
   • Anulare gratuită → fără niciun cost pentru client, dacă nu a fost confirmată comanda și nu fost achitate serviciile;
   • Restituire 50% din valoarea comenzii → în cazul anulării după plata serviciilor, dacă nu s-a plasat comanda către traducător(i);
   • Restituire 20% din valoarea comenzii → în cazul anulării după plata serviciilor, dacă s-a plasat comanda către traducător(i) – indiferent de stadiul de execuție al comenzii;


În cazul anulărilor la care se calculează penalități, se va emite o factură de storno parțial, din care se va reține valoarea penalităților (pentru a fi acoperite costurile de procesare a comenzii, costurile traducătorilor, s.a.), diferența fiind restituită clientului prin transfer bancar în contul Beneficiarului pentru care s-a emis factura fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare.


 1. Interpretariat simultan / consecutiv
  • Anularea după confirmarea comenzii și rezervarea interpretului → se va face cu o penalitate de 100% din valoarea comenzii, pentru compensarea timpului interpretului care nu mai poate prelua alta comandă în intervalul de timp rezervat;
Secțiunea 7 - Corespondența și contactul electronic
Corespondența prin email / formulare de contact

Website-ul WeTranslate conține formulare de contact prin intermediul cărora ne puteți contacta pe cale electronică.


Datele solicitate la completarea formularelor de contact sunt:

 • Nume / prenume sau denumirea companiei
 • Adresa de email
 • Telefon de contact
 • Tipul și informații despre serviciile solicitate
 • Informațiile suplimentare furnizate de către utilizator, despre serviciile solicitate (opționale)
 • Opțiunea de a încărca fișierele / informațiile ce fac obiectul serviciilor solicitate

Atunci când este completat unul dintre formulare, toate informațiile completate și furnizate vor fi transmise prin email echipei WeTranslate.

Sistemul va transmite în mod automat mesajul de pe una dintre adrese de email WeTranslate: comenzi@wetranslate.ro, support@wetranslate703.zohodesk.eu, careers@wetranslate.ro, invoice@wetranslate.ro, în funcție de specificul paginii unde a fost completat formularul.

Fiecare câmp unde pot fi încărcate atașamente, la formularele de contact, au următoarele caracteristici:

 • Extensiile de fișiere permise: .pdf / .txt / .doc / .docx / .pages / .numbers / .tiff / .tif / .xls / .xlsx / .jpg / .jpeg / .png / .rar / .zip / .ppt / .pptx
 • Pot fi selectate fișiere multiple, din interiorul aceleiași locații (folder) și acestea vor fi grupate de către sistem sub forma unei arhive ZIP
 • Dimensiunea maximă a atașamentelor pentru fiecare câmp în parte este de maxim 40MB.

Datele / informațiile conținând mesajele transmise, precum și răspunsurile oferite din partea WeTranslate vor fi stocate și prelucrate în scopul oferirii serviciilor solicitate, iar după o perioadă de 1 an acestea vor fi arhivate în mod automat de către platforma de ticketing.

ATENTIE: ticketele create în sistemul de CRM / ticketing NU pot fi șterse și nici documentele transmise de către client în ticketele deschise, datorită modului de funcționare a sistemelor de ticketing, care nu permit stergerea ticketelor create.

Adresele de email oficiale ale WeTranslate vor conține întotdeauna extensia @wetranslate.ro (ex. comenzi@wetranslate.ro) sau @wetranslate703.zohodesk.eu.

Corespondența prin aplicația de chat

WeTranslate pune la dispoziția utilizatorilor o aplicație de chat creată de către Zoho Corporation Pvt. Ltd., cu acces securizat, ce poate fi accesată atât de pe varianta desktop cât și de pe dispozitivele mobile, conversațiile fiind securizate.

Din motive de securitate, încărcarea de fișiere nu este permisă prin aplicația de Chat, acestea putând fi transmise doar prin formularele de contact.

Secțiunea 8 - Drepturile companiei

WeTranslate oferă informații cu titlu gratuit despre serviciile prestate, tuturor utilizatorilor care accesează acest website. WeTranslate își rezervă dreptul de a restricționa utilizarea oricărui serviciu al website-ului în interes comercial.

WeTranslate își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile serviciilor la anumite intervale de timp, fără a avea obligația de a notifica utilizatorii, termenii și condițiile noi fiind afișate pe pagina aferentă serviciului respectiv. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoștința vizitatorilor prin afișarea pe paginile site-ului wetranslate.ro. Modificările sunt considerate ca fiind acceptate de către utilizatori, dacă aceștia continuă să folosească website-ul după afișarea acestora.

Totodată, WeTranslate își rezervă dreptul de a modifica sau de a suplimenta regulile și restricțiile privind conținutul website-ului în orice moment, precum și dreptul de a modifica sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu în orice moment, fără notificare prealabilă.

WeTranslate își rezervă dreptul de a derula în orice moment campanii publicitare și / sau promoții în orice secțiune din site. Asemenea campanii și promoții nu necesită acordul vizitatorilor sau utilizatorilor website-ului wetranslate.ro.

De asemenea, dimensiunea campaniilor publicitare și promoțiilor, precum și spațiul destinat acestora din cadrul website-ului wetranslate.ro, nu necesită acordul utilizatorilor și pot fi modificate oricând, fără notificarea în prealabil a utilizatorilor.

Secțiunea 9 - Drepturi de autor și protecția proprietății intelectuale

Întregul conținut al website-ului wetranslate.ro precum și a modelelor / sabloanelor de oferte utilizate de către WeTranslate, reprezintă proprietatea exclusivă a WeTranslate, fiind protejate în conformitate cu:

 • Legea Nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată în anul 2018;
 • Convenţia de la Paris din anul 1883 pentru protecţia proprietăţii industriale, cu toate revizuirile și modificările făcute până în anul 1979;
 • Convenţia de la Berna din 1886 pentru protecția Operelor Literare și Artistice, revizuită în 1971;
 • Tratatul OMPI pentru Dreptul de Autor (WCT) din Martie 2002 și Tratatul OMPI pentru Interpretare și Fonograme (WPPT) din luna Mai 2002;

Utilizatorii pot folosi conținutul website-ului wetranslate.ro doar în scop informativ și pentru achiziționarea serviciilor oferite de către WeTranslate

Este strict interzisă copierea, utilizarea, preluarea, difuzarea, reproducerea, modificarea și exploatarea, parțială sau în totalitate, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări, a conținutului website-ului WeTranslate (conținut text, imagini, layout, aranjarea în pagină, animații video, etc), precum și a modelelor / șabloanelor de oferte utilizate de către WeTranslate.

Orice utilizare a conținutului website-ului WeTranslate în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document este strict interzisă.

Imaginile afișate pe website sunt achiziționate de către WeTranslate prin licență de utilizare, de la Shutterstock Netherlands, B.V. și FreePik Company, S.L., fiind protejate prin drepturi de autor.


În situația în care o persoană fizică sau juridică, încălcă drepturile de proprietate intelectuală, prin copierea conținutului parțial sau în totalitate, copierea formatului paginilor, reproducerea identică sau parțială a design-ului paginilor wetranslate.ro, a modelelor / șabloanelor de oferte, indiferent de versiunea de conținut care a existat în trecut sau a versiunii actuale, va datora WeTranslate următoarele prejudicii:

 1.  Daune Morale 
 1. Valoarea daunelor morale este de 50% din cifra de afaceri a WeTranslate, pentru perioada cuprinsă de la momentul încălcării drepturilor de autor (copierea conținutului, utilizarea acestuia, publicarea conținutului) și până la momentul ștergerii conținutului copiat;
 2. Valoarea minimă a daunelor morale este de  250.000 Euro 
 1.  Daune Materiale 
 1. Valoarea daunelor materiale este de 50% din valoarea cheltuielilor și investițiilor efectuate de către WeTranslate în ultimii 5 ani, pentru dezvoltarea website, scrierea conținutului, webdesign, optimizare SEO, administrare campanii publicitare, cheltuielile de publicitate (Google, Youtube, Facebook, Instagram, etc);
 2. Valoarea minimă a daunelor materiale este de  50.000 Euro 
Secțiunea 10 - Protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal

Toate datele / informațiile / documentele primite de la vizitatori / utilizatori / clienți, sunt considerate confidențiale și vor fi gestionate în regim de strictă confidențialitate, cu aplicarea prevederilor Art.6 alin.1 lit. f) din Regulamentul nr. 679 / 2016 privind protecţia persoanelor fizice, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, în scopul păstrarii evidenţei activităţilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate.

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezentul document conține informațiile esențiale despre modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul serviciilor oferite de WeTranslate atât pe website cât și prin intermediul corespondenței prin email, dar și a situației în care clientul se prezintă la sediul nostru, pentru a ne preda documentele ce fac obiectul serviciilor solicitate.

În sensul definiției Art. 4.1 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor, denumit în continuare GDPR), datele cu caracter personal reprezintă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”);

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

În momentul utilizării website-ului WeTranslate / corespondenței prin email sau la sediul nostru, vă sunt solicitate următoarele informații:

 • Numele și prenumele, adresa de email și telefonul de contact,
 • Documentele ce fac subiectul serviciilor solicitate de către dumneavoastră,
 • Localitatea / țara în care vă aflați și / sau în care doriți să livrăm / prestăm serviciile solicitate;
Responsabilitatea prelucrării datelor cu caracter personal

În baza acceptului utilizatorilor / clienților de utilizare a platformei wetranslate.ro cât și în baza serviciilor solicitate de către clienții WeTranslate, datele cu caracter personal furnizate sunt prelucrate în calitate de „persoană împuternicită” de către:

 • WeTranslate Complete Solutions SRL – cu punct de lucru situat în București, B-dul. Nicolae Bălcescu, Nr. 5, Bl. Dunărea 1, Sc. 1. Et. 1, Ap. 1, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1811/2015, societate plătitoare de TVA, CIF RO 34110946
 • WeTranslate More Than Words SRL – cu sediul în București, B-dul. Tineretului, Nr. 27, Bl. 18, Sc. 1, Et. 6, Ap. 27, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8081/2007, societate neplătitoare de TVA, CIF 21618420
 • Nr. tel: 0748 644 644
 • Email: contact@wetranslate.ro / comenzi@wetranslate.ro
 • Data Protection Officer: dpo@wetranslate.ro
Principii aplicabile activității de prelucrare a datelor

În activitatea de prelucrare a datelor, WeTranslate aplică următoarele principii de bază:

 • Principiului reducerii la minimum a datelor colectate, şi asigurarea securităţii şi confidenţialităţii prelucrărilor de date cu caracter personal;
 • Numirea unui responsabil pentru protecţia datelor;
 • Stabilirea de termene pentru stocare în funcţie de natura datelor şi scopul prelucrării, precum şi de termene specifice în care datele cu caracter personal trebuie şterse sau revizuite în vederea ştergerii.
 • Instruirea periodică, cu privire la obligaţiile ce le revin, a persoanelor care prelucrează date cu caracter personal.
 • Drepturile persoanelor vizate (ex. dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul la portabilitate, retragerea consimţământului);
Prelucrarea datelor în contextul utilizării generale a website-ului și a serviciilor WeTranslate

Cu ocazia accesării website-ului WeTranslate, vom colecta informații despre dispozitivul de accesare și vom stoca aceste date de log pe serverele noastre sau a partenerilor noștri. Tipurile de informații pe care le putem colecta sunt:

 • Tipurile și versiunile de browsere folosite;
 • Sistemul de operare folosit pentru accesarea website-ului WeTranslate;
 • Website-urile terțe de pe care se accesează website-ului WeTranslate;
 • Data și ora accesării website-ului WeTranslate;
 • Adresa IP;
 • Furnizorul de servicii Internet (ISP) ale dispozitivului de acces;
 • Alte informații similare utilizate în vederea salvgardării sistemelor noastre IT de la atacuri cibernetice.

Pentru rațiuni de securitate (de exemplu pentru a putea preveni / identifica un eventual atac cibernetic împotriva website-ului WeTranslate), putem stoca informațiile menționate mai sus, pe o perioadă de 30 zile, după care vom anonimiza sau șterge aceste date.

Prelucrarea și stocarea temporară a adreselor IP se întemeiază pe prevederile Art. 6.1 lit f.) din GDPR, întrucât afișarea conținuturilor website-ului, respectiv menținerea securității propriilor noastre sisteme IT / servere, reprezintă interesul legitim al WeTranslate.

Secțiunea 11 - Procesarea datelor Persoanelor Juridice și ale angajaților acestora

Pentru realizarea serviciilor noastre pentru clienții Persoane Juridice, ne propunem o colaborare contractuală cu aceștia, în calitate de operatori ai datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm în interesul acestora.

În situația în care o entitate Persoană Juridică pune la dispoziția WeTranslate date cu caracter personal ale angajaților proprii și/sau al clienților săi, Persoana Juridică respectivă se obligă să dețină acordul persoanelor ce fac obiectul datelor cu caracter personal, pentru utilizarea / prelucrarea și transmiterea acelor date către terțe părți, WeTranslate fiind absolvită de orice răspundere pentru obținerea acordului de la persoanele ce fac obiectul datelor cu caracter personal.

WeTranslate va prelucra datele angajaților respectivelor entități, precum numele, profesia, numărul de telefon, adresa de email ale acestora și / sau orice alte date furnizate, aceste date fiind prelucrate în mod exclusiv pentru derularea / prestarea serviciilor oferite de către WeTranslate, în cadrul relației contractuale sau pre-contractuale, conform interesului legitim al WeTranslate.

Secțiunea 12 - Drepturile utilizatorilor cu privire la datele cu caracter personal
Dreptul de a modifica și de ștergere a datelor

WeTranslate asigură dreptul persoanei vizate de a modifica datele de contact pe care le-a transmis.

În situația în care se solicită ștergerea datelor transmise, se va proceda la ștergerea documentelor salvate local de către personalul WeTranslate, fără a putea fi șterse datele contabile / fiscale (facturi / bonuri), a ticketelor create în sistemul Zoho Desk (email-uri, documentele transmise prin email) și/sau a altor date solicitate prin legislația în vigoare.

Drepturile dumneavoastră:

În calitate de utilizator al website-ului WeTranslate, conform prevederilor GDPR, beneficiați de următoarele drepturi:
 • Dreptul la acces la informații – puteți solicita informații dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate de către WeTranslate;
 • Dreptul la rectificare – puteți solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă este necesar / cazul;
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în unele cazuri (de ex. datele colectate nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate);
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea colectării și prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în unele cazuri;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți solicita să transmitem unei terțe părți datele pe care ni le-ați pus la dispoziție;
 • Dreptul la opoziție – puteți obiecta la continuarea colectării și prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • Dreptul la reclamație – puteți să depuneți reclamații la autoritatea de protecție a datelor, în cazul în care aveți dovezi de încălcare a regulamentelor de protecție a datelor cu caracter personal.
Secțiunea 13 - Temeiul juridic, scopul și termenul prelucrării datelor cu caracter personal
Temeiul juridic și termenul prelucrării datelor cu caracter personal

În baza obținerii consimțământului persoanei vizate în vederea prelucrării datelor cu caracter personal, acestea sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Art. 6.1 lit a.) din GDPR.

Dacă prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, prelucrarea se efectuează în baza Art. 6.1 lit b.) din GDPR.

Dacă prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale, ea se va efectua în conformitate cu prevederile Art. 6.1 lit c.) din GDPR.

Dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de WeTranslate, ea se va efectua în conformitate cu prevederile Art. 6.1 lit f.) din GDPR.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în următoarele scopuri:
 • Pentru a analiza serviciile solicitate și a documentelor ce stau la baza serviciilor solicitate, în vederea furnizării unei oferte comerciale solicitate de către client;
 • Pentru a transmite oferta comercială solicitată de către client;
 • Pentru a contacta clientul în vederea informării cu privire la oferta solicitată / serviciilor prestate;
 • Pentru a furniza serviciile solicitate de către client;
 • Pentru a emite documente fiscale, în conformitate cu Codul Fiscal în vigoare;
 • Pentru a transmite notificări electronice cu privire la facturile fiscale;
 • Pentru a procesa plata online, cu cardul, prin platforma MobilPay;
 • Pentru a expedia prin servicii de curierat rapid serviciile solicitate de către client.

Datele furnizate de clienți / utilizatori vor fi prelucrate până la încetarea scopului pentru care acestea au fost colectate, respectiv până la executarea și livrarea serviciilor solicitate, precum și plata serviciilor prestate.

În vederea păstrării unei arhive de backup a serviciilor prestate către clienți, WeTranslate poate păstra o copie a tuturor datelor / documentelor furnizate, cât și a serviciilor prestate, pe o perioadă de 3 ani de la data executării serviciilor.

În perioada prelucrării, persoanele vizate dispun oricând de dreptul de a solicita încetarea prelucrării datelor, caz în care WeTranslate va întrerupe serviciile solicitate de către client și va șterge toate datele primite de la persoana vizată.

Secțiunea 14 - Împuternicirea terților pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Împuternicirea terților pentru servicii de facturare, hosting și activități de suport tehnic

În vederea prestării serviciilor, WeTranslate împuternicește strict limitativ anumiți terți, conform interesului său legitim, împuterniciții WeTranslate prelucrând datele în mod exclusiv în scopul în care acestea au fost transmise către aceștia, în temeiul Art. 28 din GDPR.

Următorii împuterniciții vor păstra datele cu caracter personal pe aceeași perioadă pentru care acestea sunt prelucrate de WeTranslate, după cum urmează:

 • Servicii de hosting fișiere: Google Drive (Google LLC) și Zoho WorkDrive (Zoho Corporation Pvt. Ltd.)
 • Servicii de hosting website: TLH (Top Level Hosting SRL)
 • Servicii de hosting email: Zoho Mail (Zoho Corporation Pvt. Ltd.)
 • Servicii de ticketing: Zoho Desk (Zoho Corporation Pvt. Ltd.)
 • Servicii suport clienți: Zoho CRM (Zoho Corporation Pvt. Ltd.)
 • Servicii de facturare: SmartBill Cloud (S.C. Intelligent IT S.R.L.)
 • Servicii de procesare a plăților cu cardul: MobilPay (Netopia SRL)
 • Servicii de suport prin chat: Zoho SalesIQ (Zoho Corporation Pvt. Ltd.)
 • Servicii de curierat: TNT Express Worlwide N.V și FAN COURIER EXPRESS SRL
Secțiunea 15 - Utilizarea Cookies-urilor, a instrumentelor de căutare, optimizare si de publicitate
Cookies și alte tehnologii similare

Persoanele fizice / juridice pot fi asociate cu identificatorii online furnizați de dispozitivele, aplicațiile, instrumentele și protocoalele lor, cum ar fi adresele IP, identificatorii cookie sau alți identificatori precum etichetele de identificare prin frecvențe radio. Aceștia pot lăsa urme care, în special atunci când sunt combinate cu identificatori unici și alte informații primite de servere, pot fi utilizate pentru crearea de profiluri ale persoanelor fizice / juridice și pentru identificarea lor.

Un cookie este o informație transmisă pe calculatorul unui utilizator care identifică informații despre acea persoană vizată. WeTranslate și împuternicii săi folosesc cookie-uri pentru a oferi o navigare cât mai sigură, fluidă și pentru a monitoriza / memora preferințele vizitatorilor, cu scop statistic, pentru a informa, a optimiza și a difuza anunțuri / reclame în funcție de vizitele anterioare efectuate de un utilizator pe website. WeTranslate plasează cookie-uri pe browserele care accesează website-ul WeTranslate.

Utilizatorii au opțiunea de a seta browserul de internet astfel încât să respingă cookies. Dezactivarea acestor cookies, ar putea să aibă însă un impact negativ asupra navigării și utilizării website-ului.

În general modulele de cookies sunt împărțite în doua categorii distincte: cele esențiale și cele neesențiale.

 • Cookie-urile esențiale sunt necesare pentru furnizarea informațiilor solicitate de utilizator pe website;
 • Cookie-urile neesențiale sunt necesare pentru analiza modului de funcționare, setări, preferințe, analiză și performanță (ex. salvarea setărilor și a preferințelor diverselor funcționalități, cum ar fi o limbă setată, modalitatea de comunicare, navigarea pe site, interesele manifestate, căutările efectuate).

Opțiunile vizitatorilor privind politica de cookies

Vizitatorii au dreptul de a modifica setările de confidențialitate, prin blocarea cookie-urilor în browserele folosite, însă aceste acțiuni pot avea un impact negativ asupra funcționării optimă a website-urilor folosite, putând avea consecințe inclusiv asupra setărilor salvate și personalizate ale platformelor vizitate în mod regulat. Totodată browserele oferă oportunitatea utilizatorilor de a specifica care sunt site-urile autorizate să folosească modulele cookies.

Vizitatorii pot obține informații suplimentare despre modul în care funcționează cookie-urile accesând pagina https://cookies.apti.ro/

Publicitate

WeTranslate difuzează anunțuri text, care apar sub formă de link-uri text prin intermediul unei companii externe, ce permite afișarea reclamelor în motorul de căutare Google. Partenerii cu care colaborăm, precum Google, utilizează astfel de cookie-uri pentru filtrarea informației afișate, în funcție de vizitele anterioare realizate pe website-ul WeTranslate.

Instrumentele și aplicațiile de mai jos ne ajută în înțelegerea interacționării utilizatorilor website-ului WeTranslate iar analiza acestora ne permite să vă afișăm mesaje cu caracter publicitar, în vederea promovării unor anunțuri personalizate ce sunt compatibile cu activitatea vizitatorului:

 • Programul Google Analytics este folosit de WeTranslate pentru a analiza traficul de internet furnizat de Google, prin utilizarea de cookie-uri care să ajute WeTranslate în înțelegerea modului în care utilizatorii folosesc website-ul WeTranslate, prin compilarea de rapoarte privind activitatea website-ului,
 • Programul Google Adwords: este utilizat pentru livrarea de informații utilizatorilor care caută serviciile WeTranslate dar și anunțuri personalizate bazate pe comportament

Vizitatorii își pot manifesta opțiunea de a nu fi urmăriți de programul Google Analytics, accesând pagina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Optimizarea funcționalităților de căutare

Ne rezervăm dreptul de a prelucra informații despre tiparele de căutare pe website-ul WeTranslate sau în legătură cu acesta, în vederea creării unor modele statistice cu scopul de a configura website-ul pentru o utilizare cât mai ușoară și în mod deosebit pentru a optimiza serviciile puse la dispoziția utilizatorilor.

În acest sens, colectăm adresa dumneavoastră de IP sub o formă pseudonomizată, pe un termen de 30 zile, prelucrarea și stocarea temporară a adreselor IP se întemeiază pe prevederile Art. 6.1 lit f.) din GDPR, întrucât interesul legitim al WeTranslate este de ne îmbunătăți serviciile prin asigurarea unor funcționalități întocmite pe modele statistice.

Secțiunea 16 - Utilizarea website-ului și actualizarea politicii de protecția datelor
Utilizarea website-ului WeTranslate

Prin utilizarea website-ului WeTranslate, a tuturor funcțiilor cuprinse în acesta cât și a tuturor subdomeniilor wetranslate.ro, vă dați acordul expres în ceea ce privește termenii și condițiile de utilizare ale platformei wetranslate.ro, prevederile regăsite la pagina https://www.wetranslate.ro/termeni-si-conditii/ având valoarea unui contract între dumneavoastră (utilizator / vizitator / client) și WeTranslate.

În acest sens, datele furnizate de către dumneavoastră prin intermediul platformei wetranslate.ro, prin email sau personal la sediul WeTranslate, sunt prelucrate în temeiul 6.1 lit b.) din GDPR.

Modificări ale politicii privind protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal

În situația în care considerăm că este necesară o schimbare / modificare / actualizare / completare a regulilor de confidențialitate, vom publica respectivele modificări în prezenta pagină, pentru a vă informa cu privire la tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le utilizăm.

Data ultimei actualizări: 04.02.2024