wetranslate, traduceri autorizate, traduceri legalizate, interpretariat simultan, interpretariat consecutiv, traducator autorizat, interpret autorizat, translatie, interpretare

ACOPERIM ORICE DOMENIU DE ACTIVITATE

În urma unui proces amănunțit de selecție și testare a traducătorilor și a interpreților, i-am clasificat în funcție de specializare, astfel încât procesul de alocare a proiectelor să fie unul sigur și cu rezultate pe măsura așteptărilor clienților noștri.

TRADUCĂTORI SPECIALIZAȚI NEVOILOR TALE

Serviciile noastre de traduceri și interpretariat cuprind majoritatea domeniilor de uz din prezent. În ultimii ani cererea de traduceri tehnice a crescut, prin urmare și nivelul de familiarizare a traducătorilor autorizați s-a dezvoltat considerabil.

TRADUCEM CU PASIUNE

Orice interpretariat este efectuat de către interpreți cu cel puțin 3 ani de experiență. Astfel, interpreții au trecut prin nenumărate situații de translație și au dobândit experiență și cunoștințe vaste în anumite domenii de specializare.

DOMENII DE SPECIALIZARE

 Servicii de traduceri și interpretariat, în peste 30 domenii de specializare

TRADUCERI DIN DOMENIUL JURIDIC

 • Traduceri autorizate și legalizate sentințe civile, hotărâre judecătorească, raport judiciar, depoziție, procuri, acte constitutive, acte de cesiune, moștenire, caziere judiciare, acte de studii;
 • Traducere contract de prestări servicii, traduceri contract de confidențialitate, contract de împrumut, contract de vânzare cumpărare, contract de comodat, contracte de închiriere;
 • Apostilă și Supralegalizare emisă de Camera Notarilor Publici, de Prefectură, de Ministerul Justiției, de Ministerul Afacerilor Externe, documente notariale emise de Birourile Notarilor Publici etc.

TRADUCERI DOCUMENTE PERSONALE

 • Traducere certificat de naștere, acte de căsătorie, certificat de deces, caziere judiciare;
 • Traduceri acte de stare civilă, acte de identitate, certificat de schimbare de nume;
 • Traduceri acte de cetățenie română, buletin, carte de identitate, pașaport.

TRADUCERI DIN DOMENIUL FINANCIAR-BANCAR

 • Traducere bilanț sau balanță contabilă, rapoarte financiare și contabile, extras de cont bancar, expertiză contabilă, expertiză de audit, plan de afaceri;
 • Traduceri autorizate analize financiare, proiect de finanțare, indicatori financiari, contract de prestări servicii bancare sau financiare, analiză economică sau financiară, scrisoare de bonitate, scrisoare bancară etc;
 • Traduceri facturi și chitanțe, documente contabile, dosare de creditare, oferte de preț pentru produse și servicii, etc.

TRADUCERI DIN DOMENIUL ECONOMIC

 • Microeconomie – traduceri autorizate și legalizate documente referitoare la procesele și fenomenele economice, relațiile și legăturile cauzale și funcționale ale acestora, studii, referințe, lucrări de specialitate, lucrări de cercetare, manuale etc.;
 • Macroeconomie – traduceri autorizate și legalizate documente referitoare la comportamentul economiei în general, la venitul total sau gradul de ocupare al forței de muncă, rata inflației sau oscilațiile conjuncturale, studii, referințe, lucrări de specialitate, lucrări de cercetare, manuale etc.;

TRADUCERI DIN DOMENIUL MEDICAL

 • Traduceri medicale autorizate și legalizate acte medicale, buletin de analize, fișa de internare, bilet de externare, bilet de ieșire din spital, rețete medicale, examene medicale, prescripție medicală, manual de utilizare aparatură medicală, glosar de termeni medicali, studii de caz, lucrări de specialitate, etc;
 • Traduceri autorizate echipamente și aparatură medicală, medicamente, rețete medicale, informații clinice, date toxicologice, informații farmaceutice și biologice, etc;
 • Traducere condiții de asigurare medicală, asigurare de viață, asigurare de sănătate, asigurare de călătorii;
 • Documente și rezultate analize medicale, cărți medicale, adeverințe și certificate medicale, rapoarte medicale (ecografie, radiografie, CT, RMN, etc);
 • Analize de sânge, examene colonoscopice și imunohistochimice, biopsii, rezultate histopatologice;
 • Ghid de utilizare, broșură de prezentare echipamente medicale, aplicații si programe software medicale, pagini web (website) medicale;
 • Studii clinice, studii biologice, produse și consumabile medicale, lucrări medicale de specialitate și glosare de termeni medicali, etc.

TRADUCERI DIN DOMENIUL FARMACEUTIC

 • Traducere documentație de producere a medicamentelor, autorizație de punere pe piață, prospect medical, rețete medicale, prescripții medicale, studii de caz, lucrări de specialitate etc;
 • Traduceri prospecte medicamente, studii farmaceutice și farmacologic, produse farmaceutice și medicamente, glosare de termeni farmaceutici, etc.

SERVICII SPECIALIZATE PE NEVOILE TALE

Din momentul în care ne ceri o ofertă și până când îți livrăm produsul finit finalizat,

noi preluăm proiectul tău și îl transformăm în rezultate de succes.

TRADUCERI DIN DOMENIUL IT&C

 • Traducere sisteme software, sisteme hardware, limbaje de programare, structuri de date, lucrări de specialitate;
 • Traduceri pagini web / website-uri, aplicații mobile, platforme și aplicații software, aplicații Android / IOS / Apple;
 • Baze de date IT, interfață grafică, fişiere de help, manuale de utilizare produse IT, instalare şi depanare produse şi echipamente IT;
 • Traduceri autorizate prezentări produse, aplicații, platforme IT, tutoriale web, platforme e-learning.

TRADUCERI DIN DOMENIUL METALURGIEI

 • Traduceri documente referitoare la materii prime, materiale feroase, materiale neferoase, aliaje, produse laminate, prafuri și pulberi metalice, electrozi, lucrări de specialitate, studii, specificații, procese, articole, manuale etc.
 • Manuale de utilizare produse, proiecte de construcții, caiete de sarcini, catalog produse, broșuri, reviste, fișe tehnice, etc

TRADUCERI TEHNICE

 • Traduceri manuale de utilizare, proiecte de construcții, caiete de sarcini, specificații tehnice;
 • Traduceri instrucțiuni de folosire produse, catalog produse, oferte tehnice și comerciale, avize de construcție, certificate de urbanism

TRADUCERI DIN DOMENIUL AUTO

 • Automobile pentru transportul persoanelor – traduceri documente referitoare la construcția și funcționarea automobilului, manuale de utilizare, caiete de sarcini, specificații, liste de piese, prezentări etc.;
 • Piese auto –  traduceri documente referitoare la construcția și funcționarea motorului termic, a motorului electric, manuale de utilizare, caiete de sarcini, specificații, liste de piese, prezentări etc.;
 • Automobile pentru transportul mărfurilor – traducere documente referitoare la construcția și funcționarea autoutilitarei, autocamionetei, autocamionului, autobasculantei, manuale de utilizare, caiete de sarcini, specificații, liste de piese, prezentări etc.;
 • Automobile speciale – traduceri documente referitoare la construcția și funcționarea autocisternei, autoizotermei, autofrigorificii, automacaralei, autosanitare, autoatelierului, autotractorului, autostropitorii, autoscării, autoplugului, manuale de utilizare, caiete de sarcini, specificații, liste de piese, prezentări etc.;

TRADUCERI DIN DOMENIUL ENERGETIC

 • Energia hidraulică – traduceri autorizate și legalizate documente referitoare la energia potențială a căderilor de apă și a mareelor, energia cinetică a valurilor, specificații, proiecte energetice, reglementări, lucrări de cercetare, analize, manuale, descrieri etc;
 • Energia chimică – traduceri documente referitoare la potențialul electric al legăturii dintre atomii moleculelor, etc;
 • Energia nucleară – traducere documente referitoare la energia nucleelor, la fisiunea și fuziunea lor, etc;
 • Energie de informație elastică – traduceri documente referitoare la energia potențială datorită atracției dintre atomi,  etc;
 • Energia de zăcământ – traducere documente referitoare la energia internă a gazelor sub presiune acumulate deasupra zăcămintelor de țiței, etc;
 • Energia gravitațională – traduceri documente referitoare la energia potențială în câmp gravitațional, etc.

CALITATEA ESTE PE PRIMUL LOC

O ofertă avantajoasă nu înseamnă doar un preț mic. Pentru noi calitatea serviciilor primează și nu costul acestora, în proiectele pe care le gestionăm pentru tine.

CONDIȚII FLEXIBILE

În funcție de necesitățile tale, îți facem oferte de preț personalizate pentru o soluție completă nevoilor tale.

TRADUCĂTORI SPECIALIZAȚI

Ne mândrim cu o echipă de traducători, revizori și interpreți autorizați, selectați cu o mare atenție.

SOLUȚII COMPLETE PENTRU NEVOILE TALE

Traduceri autorizate realizate cu traducători autorizați și specializați

TRADUCĂTORI SPECIALIZATI PE NEVOILE TALE

TRADUCERI DIN DOMENIUL ȘTIINȚEI

Traduceri documente referitoare la experiment, teorie, științele naturii, studiul naturii, științe sociale, studiul comportamentului uman și al societății, metoda științifică, dovada matematică, articole, analize, lucrări de specialitate, studii, manuale etc.

TRADUCERI DIN DOMENIUL ELECTRONICII

Traduceri autorizate și legalizate documente referitoare la proprietățile, comportarea și controlul electronilor, documente din industrie, comunicații, apărare militară și distracții, specificații despre semiconductoare, diode, tranzistoare, lucrări de cercetare, analize, manuale, descrieri etc.

TRADUCERI DIN DOMENIUL INGINERIEI

Traduceri documente referitoare la construcții și lucrări publice, electrotehnică, energetică, locomotive, motorul cu aburi, aeronautică, inginerie mecanică, ingineria mediului, lucrări de specialitate, proiecte, avize etc.;

TRADUCERI DIN DOMENIUL MARKETING

Traduceri autorizate și legalizate analize de piață, teorii și practici de marketing, descrieri produse/servicii, reglementări produse/servicii, materiale publicitare, site-uri de Internet, planuri de marketing, articole, manuale, studii etc.

TRADUCERI DIN DOMENIUL TELECOM

Traduceri documente referitoare la comunicații prin fir, comunicații prin fibră optică, comunicații analogice, comunicații digitale, manuale, specificații, lucrări de specialitate, articole etc.

TRADUCERI DIN DOMENIUL AERONAUTIC

 • Aviația de transport – Traduceri documente referitoare la aviația civilă care deservește transportul călătorilor și al mărfurilor, manuale de utilizare, caiete de sarcini, specificații, manifeste, prezentări etc.;
 • Aviația militară – traduceri autorizate și legalizate documente referitoare la forța armată, destinată ducerii acțiunilor de luptă, în cooperare cu trupele pe uscat, marina militară și alte forțe militare, manuale, etc.;
 • Aviația sportivă – documente referitoare la aviația civilă al cărei scop este recrutarea de piloți sau parașutiști, organizarea activităților de zbor fără motor (planorism), parașutism și aeromodelism, etc.;
 • Aviață utililitară – traducere documente referitoare la aviația civilă care prestează diferite servicii de transport în domeniul sanitar și turistic, lucrări de tratamente chimice în agricultură și silvicultură, etc.;

AI ACCES LA PESTE 36.000 TRADUCATORI

Selectăm cei mai buni traducători și interpreți pentru nevoile tale

INTERPREȚI SPECIALIZAȚI

În funcție de nevoile tale, îți propunem cei mai experimentați interpreți în domeniul tău de activitate, fie ca este vorba de interpretariat consecutiv sau simultan.

INTERPREȚI CU EXPERIENȚĂ

Proiectele tale vor fi alocate numai interpreților cu cel puțin 3 ani de experiență în domeniul de specialitate al proiectelor tale.

SERVICII COMPLETE DE TRADUCERI ȘI INTERPRETARIAT

ÎN 36 LIMBI STRĂINE ȘI 30 DOMENII DE SPECIALITATE

TRADUCERI DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

 • Traduceri documente referitoare la industria zahărului, industria produselor zaharoase, industria amidonului, glucozei și dextrinei, industria uleiurilor vegetale,
 • Traduceri autorizate și legalizate în industria cărnii și a produselor din carne, industria laptelui și a produselor lactate, industria morăritului, panificației și a produselor făinoase,
 • Traducere documente din industria valorificării fructelor și a legumelor, industria spirtului și a băuturilor alcoolice, industria berii, industria vinului, industria tutunului etc.;

TRADUCERI DIN INDUSTRIA TEXTILĂ

 • Traducere documente referitoare la istoria industriei textile, companii din industria textilă, plante textile,
 • Traduceri autorizate și legalizate tehnici și procese din industria textilă, materii prime, produse finite etc.;

TRADUCERI DIN DOMENIUL ARTEI

 • Artă plastică – Traducere documente referitoare la pictură și grafică, sculptură, arhitectură, meșteșugărie, manuscrise, descrieri, critici, articole, manuale, studii etc.;
 • Literatură – Traduceri autorizate și legalizate documente din epică, dramaturgie și lirică, poezii, romane, nuvele, piese de teatru,  etc.;
 • Artă dramatică – Traducere documente referitoare la teatru, dans, coregrafie, cinematografie, piese,  etc.;
 • Muzică – Traduceri documente referitoare la muzica vocală și la muzica instrumentală, etc.;

TRADUCERI DIN DOMENIUL AGRICOL

 • Avicultură – Traduceri autorizate și legalizate documente referitoare la creșterea păsărilor, documentații, manuale, specificații;
 • Piscicultură – Traduceri documente referitoare la creșterea peștilor în diferite condiții, dar și în sistem industrial;
 • Agrofitotehnică – Traducere documente referitoare la cultura plantelor de câmp, a plantelor furajere și a plantelor tehnice;
 • Horticultură- Traduceri documente referitoare la creșterea și selecționarea legumelor, a pomilor fructiferi, a viei, a arbuștilor fructiferi și decorativi, a florilor, a plantelor ornamentale, a plantelor tropicale și a plantelor de seră;
 • Sericultură – Traduceri documente referitoare la creșterea viermilor de mătase, documentații, manuale, specificații;
 • Apicultură – Traducere documente referitoare la creșterea albinelor pentru obținerea de miere și ceară, procesul de polenizare a plantelor aflate în zona de creștere a albinelor;
 • Moluscocultură – Traduceri documente referitoare la creșterea moluștelor terestre (ex: melci) și a moluștelor acvatice (ex: scoici);
 • Silvicultură – Traduceri documente referitoare la studiul, creșterea, exploatarea și protejarea arborilor ce formează pădurile, controlul și protecția faunei și florei din păduri;

TRADUCERI DIN DOMENIUL FASHION

 • Traduceri autorizate și legalizate reviste de specialitate, articole despre modă, review-uri ale prezentărilor de modă, studii, articole despre tendințe, stiluri etc.

TRADUCĂTORI DEDICAȚI NEVOILOR TALE

Îți asigurăm cei mai buni traducători, specializați în peste 30 domenii

SOLUȚII COMPLETE PENTRU EVENIMENTE

Uită de grija echipamentelor tehnice pentru evenimentele tale de interpretariat

INTERPREȚI DEDICAȚI ORIUNDE AI NEVOIE

Îți asigurăm serviciile de interpretariat, oriunde ai nevoie în București, în România sau în Europa

Să începem

Oricare ar fi afacerea sau bugetul tău,

vom găsi impreună cele mai bune soluții pentru nevoile tale